Bod č.21.:

OI/1 - Demolice objektů v k.ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Územní plán)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Modrá mapa)
Příloha č.5 (Situace )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX