Bod č.23.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání s BC Hradiště, s.r.o. - „Výstavba rodinných domů Plzeň Hradiště lokalita – Na Rychtě“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti (TDI))
Příloha č.2 (žádost společnosti (pozemek) )
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP )
Příloha č.5 (situace komunikace)
Příloha č.6 (zaměření skutečného provedení stavby - VO )
Příloha č.7 (zaměření skutečného provedení stavby - kanalizace a vodovod )
Příloha č.8 (vynaložené náklady na TDI)
Příloha č.9 (fotky)
Příloha č.10 (letecká mapa)
Příloha č.11 (územní plán )
Příloha č.12 (plán města)
Příloha č.13 (modrá mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:117 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX