Bod č.9.:

VZVZ/4 - Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX