Bod č.24.:

MAJ/2 - Změna části usnesení ZMP č. 605 ze dne 9. 12. 2010

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 605/2010 )
Příloha č.2 (aktualizace účetních hodnot)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 242/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX