Bod č.38.:

PROP/1 - Změna Řádu městské soutěže v souvislosti se schválením Koncepce prodeje domů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Řád městské soutěže s vyznačenými změnami)
Příloha č.2 (původní Řád městské soutěže)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1512/11 a ZMP č. 643/11)
Příloha č.4 (zápis z KNM)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 252/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:131 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX