Bod č.41.:

PROP/4 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 12789/5, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost, odvolání, vyjádření, zákres)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanoviska MO P1)
Příloha č.4 (Zápisy z KNM RMP )
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 355/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:134 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX