Bod č.43.:

PROP/6 - Prodej pozemků p.č. 1399/3, p.č. 1400/5 a p.č. 3193/7, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 261/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX