Bod č.39.:

PROP/2 - Prodej ideálního podílu o velikosti 8/15 k celku nemovitostí na adrese Bedřicha Smetany 5

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti spoluvlastníků )
Příloha č.2 (dopisy spoluvlastníků ve věci ceny)
Příloha č.3 (vyjádření spoluvlastníků k výkupu)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (zápisy z KNM)
Příloha č.7 (popis nemovitosti)
Příloha č.8 (foto )
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 253/12 )
Předloženo na stůl č.1 (Dopis JUDr. Juřeny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:132 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX