Bod č.14.:

FIN/4 - Žádost o příspěvek na výstavbu či údržbu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Mapky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX