Bod č.74.:

OŠMT/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město)
Důvodová zpráva (poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX