Bod č.47.:

PROP/10 - Prodej pozemku parc. č. 12539/3, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP+mapa sítí)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 261/2011)
Příloha č.4 ( usnesení RMP č. 1518/2011)
Příloha č.5 (zápis z KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (mapa)
Příloha č.10 (KM)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 255/2012 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX