Bod č.68.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2012 jednotlivým žadatelům

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Grant na podporu kulturních projektů) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - projekty)
Příloha č.3 (Usnesení KK RMP (výtah))
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k žádostem)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 363 z 8.3.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX