Bod č.27.:

MAJ/5 - Výkup pozemku parc. č. (1257/1) v k.ú. Chotíkov pro investiční akci „Vodovod Malesice“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP, stanovisko Obecního úřadu Chotíkov)
Příloha č.4 (dopis společnosti SUPTel a.s. vč. zákresu vedení telekomunikační sítě)
Příloha č.5 (list vlastnictví)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 2. 2. 2012) (*)
Příloha č.7 (fotografie)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 245 ze dne 23. 2. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:120 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX