Bod č.50.:

PROP/13 - Nakládání s pozemkem parc. č. 974/14, k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 231/2011)
Příloha č.4 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 258/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX