Bod č.48.:

PROP/11 - Uzavření SoBSK na budoucí prodej částí pozemků p.č. 3129/1 a 5515, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviko ORP vč. situace)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1126/11)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (situace )
Příloha č.11 (koordinační situace)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 262/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX