Bod č.49.:

PROP/12 - Ponechání části pozemku p.č. 107/1, k.ú. Újezd, v majetku MP

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (sdělení žadatele )
Příloha č.3 (stanoviko ORP vč. situace)
Příloha č.4 (usn. RMO P4 č. 225/11)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 257/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX