Bod č.37.:

MAJ/15 - Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně - p. Filip Pechman

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 7 o real. směny vč. souhlasu p. Pechmana se směnou)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 14. 12. 2011)
Příloha č.3 (dopis starosty MO Plzeň 7- Radčice ze dne 5. 1. 2012 - souhlas MO-7 se směnou)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 2. 2. 2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (snímky z KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (nesouhlasné aktual. stanovisko TÚ MMP a vyjádř. MO Plzeň 7-Radčice ve věci zřízení VB na městs. pozemcích)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 251 ze dne 23. 2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX