Bod č.7.:

EAP/2 - Finanční vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (finanční vypožádání)
Důvodová zpráva (finanční vypořádání)
Příloha č.1 (komentář)
Příloha č.2 (tabulky k FV - MmP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX