Bod č.9.:

EAP/3 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2011 a rozpočet účelových fondů na rok 2012

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (stav účelových fondů)
Důvodová zpráva (stav účelových fondů)
Příloha č.1 (komentář)
Příloha č.2 (FRR, SF, RO č. 6/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX