Bod č.10.:

EAP/4 - Zapojení FRR MO P2 - nečerpané prostředky v roce 2011, schválená blokace usn. ZMO P2 č. 45/2011 z 29.11.2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 4-in-line dráha)
Důvodová zpráva (RO č. 4-in-line dráha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX