Bod č.6.:

OSČ/1 - Pojmenování ulic nacházejících se současně na území městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 6 - Litice

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX