Bod č.3.:

RA/1 - Poskytnutí finanční dotace Biskupství plzeňskému na částečnou úhradu nákladů na vybudování Muzea církevního umění plz. diecéze

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost biskupa plzeňského)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX