Bod č.6.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - prosinec 2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (rozbor )
Důvodová zpráva (rozbor)
Příloha č.1 (rozbor - komentář) (*)
Příloha č.2 (rozbor - tabulky MO2)
Příloha č.3 (rozbor - tabulky MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX