Bod č.82.:

TAJ/1 - Přehled projektů a ocenění kvality získaných městem Plzní (Magistrátem města Plzně)

(předkladatel:Ing. Bc. Škubalová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX