Bod č.76.:

KŽP/1 - Žádost 21. ZŠ Plzeň, o poskytnutí fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Vytvoření herní klidové zóny v areálu školního hřiště"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX