Bod č.77.:

KŽP/2 - Žádost TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Hejbni kostrou – adrenalinované a relaxační centrum"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX