Bod č.79.:

KŽP/4 - Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Revitalizace volného prostranství na Litické návsi"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX