Bod č.20.:

EAP/6 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2011 - 03/2012

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX