Bod č.8.:

EAP/7 - Zpráva auditora o přezkumu hospodaření za rok 2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva auditora)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX