Bod č.13.:

FIN/3 - Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX