Bod č.16.:

FIN/6 - Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář MVH)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Ochranné známky)
Příloha č.4 (Zápis z jednání Komise kultury RMP)
Příloha č.5 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX