Bod č.40.:

PROP/3 - Snížení kupní ceny za prodej ideálního podílu o velikosti 58/381 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 34

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1048/10, ZMP č. 565/10)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (foto )
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 354/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:133 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX