Bod č.15.:

FIN/5 - Změna stanov a návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizované znění stanov)
Příloha č.2 (Související usnesení)
Příloha č.3 (Související usnesení) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX