Bod č.15.:

MAI/2 - Možnost výstavby modulové mateřské školy v MO P2 -Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (modulová MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX