Bod č.67.:

OK/1 - Provedení rozpočtového opatření v souvislosti s realizací a umístěním pamětní desky světoznámému designérovi Ladislavu Sutnarovi

(předkladatel:nám. Herinková )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 224 ze dne 23. 2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX