Bod č.18.:

STAV/1 - Projednání návrhu nám. primátora Ing. Runda na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě Mikulka v mimořádném režimu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výřez ze situace s vyznačením požadavku)
Příloha č.2 (Kopie žádosti na změnu úp)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR ze dne 7.2. 2011)
Příloha č.4 (Dopis společnosti Saurisia, a.s. ze dne 11.2. 2011)
Příloha č.5 (Vyjádření FN Plzeň ze dne 10.5. 2011)
Příloha č.6 (Zápis z jednání KKR ze dne 14.11. 2011)
Příloha č.7 (Usnesení č. 284 RMP ze dne 23.2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX