Bod č.19.:

STAV/2 - Změny územního plánu Plzně - Švabiny projednávané v mimořádném režimu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání ze dne 31.8. 2010)
Příloha č.2 (Usnesení č.528 ze dne 16.9. 2010)
Příloha č.3 (Informace o přípravě změny ÚPMP v lokalitě Švabiny - ÚKRMP 13.4. 2011)
Příloha č.4 (Výsledná situace - izofona 38dB při teoretickém přemístění brokové střelby do prostoru popílkoviště Lobzy)
Příloha č.5 (Výsledná situace - izofona 38 dB na Švabinách od působení střeleckého stadionu Lobzy při vymístění brokové střelby)
Příloha č.6 (Komunikační propojení)
Příloha č.7 (Možnosti řešení území v lokalitě Švabiny)
Příloha č.8 (Prověření rozsahu zastavitelnosti území Plzeň - Švabiny, var. č.1 - situace)
Příloha č.9 (Prověření rozsahu zastavitelnosti území Plzeň - Švabiny, var. č.2a - situace)
Příloha č.10 (Prověření rozsahu zastavitelnosti území Plzeň - Švabiny, var. č.2b - situace)
Příloha č.11 (Tabulka nákladů nutných na zasíťování pozemků bývalého odkaliště v Božkově)
Příloha č.12 (Usnesení ZMO Plzeň 2 ze dne 24.1. 2012)
Příloha č.13 (Usnesení ZMO Plzeň 4 ze dne 26.1. 2012)
Příloha č.14 (Zápis z jednání KKR ze dne 6.2. 2012)
Příloha č.15 (Usnesení č. 283 RMP ze dne 23.2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:113 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX