Bod č.20.:

STAV/3 - Návrh zadání Územního plánu Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Upravený návrh zadání Územního plánu Plzně) (*)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KKR ze dne 5.3. 2012)
Příloha č.3 (Usnesení č. 343 RMP ze dne 8.3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX