Bod č.5.:

VNITŘ/1 - Žádost Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje o prominutí nájmu a služeb v budově MMP, Koterovská 162

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SRNM PK)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 1515/2005)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 1376/2006)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 803/2001)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.6 (zápis z jednání FK)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX