Bod č.29.:

MAJ/7 - Dohoda o zániku SOSB darovací se spol. INVEST PRODUKT, s.r.o. – výstavba „Obytná zóna Plzeň – Radobyčice – TI a komunikace“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SOSB darovací 2008/002353)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 506 ze dne 24.4.2008)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 253 z 15.5.2008)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 976 ze dne 30.6.2011)
Příloha č.5 (zápis z KNM )
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (turistická mapa)
Příloha č.9 (mapa města s vyznačením lokality)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 244 ze dne 23.2.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX