Bod č.10.:

ŘEÚ/1 - Majetkoprávní transakce související s přípravou projektu PVTP III.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 306 ze dne 16.6.2011)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 853 ze dne 16.6.2011)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (zápis KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 388 ze dne 8.3.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX