Bod č.21.:

KT/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02/2012 - 03/2012

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX