Bod č.84.:

KŘTÚ/1 - Plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2011

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX