Bod č.88.:

NámH/1 - Plzeň 2015 o.p.s. – činnost a příprava EHMK 2015

(předkladatel:Nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č.2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.6 (Příloha č. 6)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX