Bod č.18.:

KT/1 - Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX