Bod č.19.:

KT/2 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2011

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX