Bod č.17.:

TN+ÚKEP/1 - Pokračování zadávacího řízení s cílem uzavření SOD dle vítězné nabídky uchazeče na realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 343 ze dne 14. 6. 2007)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 64 ze dne 3. 3. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX