Bod č.70.:

OSS/1 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Smlouva o poskytnutí dotace 2011/002947)
Příloha č.2 (Usnesení Rady města Plzně č. 225 ze dne 23. února 2012.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX