Bod č.71.:

OSS/2 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace 2011/000159)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí )
Příloha č.3 (Usnesení Rady města Plzně č. 226 ze dne 23. února 2012.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX