Bod č.16.:

MAI/3 - Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na domov pro seniory

(předkladatel:Mgr. Jan Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX